حداقل

کارگاه آموزشی

  کارگاه  آموزشی ثبت سیستم و مستند سازی فرآیند                       سخنرانان                                               دریافت فایل
 1- ثبت سیستم و ترسیم فرآیند عملیات در اجرای حسابرسی           آقای دانایی  
 2- تشریح مبانی کلیات و فرآیند حسابرسی    آقای شمس احمدی   -   آقای غلامرضایی  
 3- تشریح مبتنی کلیات ثبت و شناسایی فرآیند    آقای صمدی مقدم      -   آقای باباگل زاده  
 4- استفاده از نرم افزار visio در ترسیم فرآیند ها    آقای مهندس گودرزی  
       
       

کلیه حقوق این سایت متعلق است به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی