حداقل

حوزه عمران و حمل و نقلشناسنامه محصول

نام محصول:

ساختمان

معرفی محصول:

با توجه به نیاز روزافزون جامعه، ساختمان به عنوان یکی از محصولات اصلی کشور مطرح می باشد. بکارگیری روش ها، طرح ها و فناوری های نوین از جمله عواملی می باشد که در ساخت مجتمع های تجاری، مسکونی و اداری از اهمیت بسزایی برخوردار است و این موضوع همواره در هلدینگ عمران و حمل و نقل تأمین مد نظر قرار گرفته است. 

صنعت:

ساخت و ساز

شرکت تولید کننده:

ایران سازه و پارس سازه

جایگاه در تولید محصول:

میزان تولید

49 هزار متر مربع

سهم در تولید کشور

0.06%

شناسنامه خدمت

نام خدمت:

حمل و نقل دریایی

معرفی خدمت:

نقش خدمات حمل و نقل دريايي به عنوان يك تسهيل كننده عمده تجارت جهاني از ديدگاه اقتصاد ملي حائز اهميت است. از اينرو کشورمان با 5800  كيلومتر نوار ساحلي درياي خزر در شمال و خليج فارس در جنوب و دسترسي به آبهاي آزاد جهان و همچنين دارا بودن بنادر بزرگ مي تواند سهم قابل توجهي در حمل و نقل منطقه و به تبع آن در روند تجارت جهاني به خود اختصاص دهد.

صنعت:

حمل و نقل

شرکت ارائه دهنده:

کشتیرانی و ملی نفت کش

جایگاه در ارائه خدمت:

میزان ارائه خدمات

93 میلیون تن

سهم در تولید کشور

82%

شناسنامه خدمت

نام خدمت:

حمل و نقل ریلی

معرفی خدمت:

حمل و نقل ریلی بر حمل ریلی کالا و مسافر و همچنین بخش عمومی زیرساختها تمرکز دارد. زیرساختها شامل خطوط ریلی، ایستگاههای مسافری، پایانه های بار، سیستم های کنترل و همچنین خدمات پیمانکاری زیرساختها می باشد.

صنعت:

حمل و نقل

شرکت ارائه دهنده:

رجا

جایگاه در ارائه خدمت:

میزان ارائه خدمات

5.5 میلیارد نفر کیلومتر

سهم در تولید کشور

56 %


کلیه حقوق این سایت متعلق است به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی