حداقل

حوزه سایر صنایعشناسنامه محصول

نام محصول:

شیر و محصولات دامی

معرفی محصول:

با توجه به ضرورت ارتقا و توسعه صنعت دامپروری در کشور و نقش مهمی که این صنعت در تامین نیازهای غذایی و استقلال اقتصادی دارد، سرمایه گذاری در این زمینه مورد توجه شرکت شستا قرار گرفته است. شیر و محصولات دامی به عنوان محصول اصلی این صنعت به شمار می رود و کیفیت و تنوع تولید در این عرصه همواره در هلدینگ صنایع عمومی سرلوحه کار بوده است.

صنعت:

دامپروری

شرکت تولید کننده:

کشت و دام گلدشت نمونه، کشت و دامداری فکا و کشت و صنعت ملارد

جایگاه در تولید محصول:

میزان تولید

5/8 میلیون تن

سهم در تولید کشور

1%


کلیه حقوق این سایت متعلق است به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی