خوب می اندیشیم ، اخلاقی و حرفه ای عمل می کنیم تا خوش نام بمانیم

 

ایران عزیزمان پس از سیر تاریخی توأم با فراز و فرودهای سیاسی و اقتصادی ، در دهه چهارم انقلاب اسلامی خود در عرصه مناسبات جهانی به عنوان الگوی عملی یک کشور اسلامی مستقل و غیر وابسته به قدرت های استکباری جهان ، با ثبات در مسیر پیشرفت و تعالی قدم بر می دارد      ادامه پیام ...

  

 

حداقل

اخبار

خطایی رخ داده است. خطا : اخبار بورسدر حال حاضر در دسترس نیست
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی که به اختصار شستا نامیده می شود ، در سال 1365 به منظور حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمان با سرمایه اولیه 20 میلیارد ریال تاسیس شد و در سالهای بعد در طی چند مرحله مبادرت به افزایش سرمایه گردید .

وضوع فعالیت شرکت ، سرمایه­ گذاری و مشارکت در فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی اعم از فعالیت تولیدی، بازرگانی، خدماتی و تشکیل انواع شرکتها در جهت نیل به اهداف شرکت میباشد .

از سال   1383 تاکنون به منظور اداره بهینه سرمایه گذاریها وصنایع تخصصی، شرکتهای سرمایه گذاری تخصصی،(هلدینگهای تخصصی) تاسیس گردید تا اداره شرکتهای سرمایه پذیر سازمان و شستا را در شاخه های گوناگون به عهده گیرند. این شرکتها شامل موارد زیر می باشد:

1- سرمایه گذاری صدر تأمین(کاشی وسرامیک و مواد کانی و فراورده های نسوز) 2- سرمایه گذاری سیمان تأمین 3- سرمایه گذاری دارویی تأمین 4- سرمایه گذاری نفت و گاز  و پتروشیمی تأمین 5- سرمایه گذاری صنایع عمومی تأمین 6- سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین 7- سرمایه گذاری صبا تأمین