حداقل

اعضاء هیات مدیره

 محمد سعیدی                               مدیرعامل و عضو هیات مدیره

مرتضی لطفی                               عضو هیات مدیره 

احمد فیاض بخش                         عضو هیات مدیره

محمدرضا رستمی                         عضو هیات مدیره

رضا راعی                                      عضو هیات مدیره

محمدحسین انصاری                     عضو هیات مدیره

علی ظفر زاده                               عضو هیات مدیره 

 

 

 


کلیه حقوق این سایت متعلق است به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی