سعید کاردار
معاون امور هلدینگ‌ها


محمدحسین ملک
معاون پشتیبانی و تامین مالی


جلال بهارستان
معاون برنامه ریزی و توسعه

 


مهدی نوراحمدی
مشاور مدیرعامل و مدیر حوزه مدیرعامل


سید حیدر محمدی
بازرس ویژه مدیرعامل


مهدی اسماعیلی
مدیر حقوقی و امور قراردادها


حسن محمدی
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل


محمدرضا رضایی قهرمان
مشاور مدیرعامل در امور پروژه ها


سید علیرضا طباطبایی
مدیر امور بین الملل


خلیل رستمی
دستیار پارلمانی مدیرعامل

 


احد سلاجقه
مدیر فناوری اطلاعات


علی حسینی
مدیر نظارت بر هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی


سامان راجی
مدیر نظارت بر هلدینگ دارویی تامین


محسن حلاجی
مدیر نظارت بر هلدینگ‌های صنایع عمومی و رایتل


عباس رمضانی
مدیر نظارت بر هلدینگ سیمان تامین


هاشم اسدی
مدیر نظارت بر هلدینگ صدرتامین


غلامعلی اکوان
مدیر نظارت بر هلدینگ صباتامین


علیرضا چناری
مدیر نظارت بر هلدینگ مدیریت توسعه انرژی


حجت الله برامکی
مدیر نظارت بر هلدینگ کشتیرانی

 


علی ندرلو
مدیر امور مالی و بودجه


محمد برزگر
رئیس پشتیبانی

 


محمد ابراهیم راعی
مدیر برنامه ریزی و مطالعات راهبردی