سعید کاردار
معاون امور هلدینگ‌ها


محمدحسین ملک
معاون پشتیبانی و تامین مالی


جلال بهارستان
معاون برنامه ریزی و توسعه

 


مهدی نوراحمدی
مشاور مدیرعامل و مدیر حوزه مدیرعامل


مهدی اسماعیلی
مدیر حقوقی و امور قراردادها


علی استادهاشمی
مدیر حسابرسی و کنترل های داخلی


حسن محمدی
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل


محسن طالع زاری
بازرس ویژه مدیرعامل

 

 


احد سلاجقه
مدیر فناوری اطلاعات


علی حسینی
مدیر نظارت بر هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی


سامان راجی
مدیر نظارت بر هلدینگ دارویی تامین


محسن حلاجی
مدیر نظارت بر هلدینگ‌های صنایع عمومی و رایتل


غلامعلی اکوان
مدیر نظارت بر هلدینگ صباتامین


علیرضا چناری
مدیر نظارت بر هلدینگ مدیریت توسعه انرژی


حجت الله برامکی
مدیر نظارت بر هلدینگ کشتیرانی

 


علی ندرلو
مدیر امور مالی و بودجه


محمد برزگر
رئیس پشتیبانی

 


محمد ابراهیم راعی
مدیر برنامه ریزی و مطالعات راهبردی