صورت های مالی

<
ردیف شرکت ها
1 سرمایه گذاری نفت،گاز و پتروشیمی تامین98
2 پتروشیمی خراسان 98
3 پتروشیمی غدیر 98
4 پتروشیمی فارابی 98
5 پتروشیمی فن آوران 98
6 پتروشیمی آبادان 98
7 تولیدی پلیمرهای صنعتی پولیکانوین 98
8 پتروگام اطلس اروند 98
9 پرسی ایران گاز 98
10 پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی98
11 پرسی ایران گاز خوزستان 98
12 پرسی ایران گاز اصفهان 98
13 گروه صنعت سلولزی تامین 98
14 صنايع کاغذ سازی کاوه 98
15 صنایع چوب و کاغذ ایران چوکا 98
16 حریر خوزستان 98
17 محصولات کاغذی لطیف 98
18 صنایع چوب خزر کاسپین 98
19 نفت پاسارگاد 98
20 توسعه صنایع قیر سروش پاسارگاد 98
21 فرآورده های قیری هرمز پاسارگاد 98
22 نفت ایرانول 98
23 روانکاران احیاء سپاهان 98
24 گروه صنعتی بارز 98
25 مجتمع صنایع لاستیک سیرجان 98
26 سامان بارز 98
27 بارز ترابر کرمان 98
28 لاستیک بارز کردستان 98
29 سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک 98
30 شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی 98
31 مهندسی و نصب فیرمکو پارس 98
32 نگهداشت کاران 98
33 کربن ایران 98
34 دوده صنعتی پارس 98
35 صنایع لاستیکی سهند 98
36 سرمایه گذاری صنایع لاستیک سهند 98
37 شیمی بافت 98
38 گاز لوله 98
39 بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو 98
40 سرمایه گذاری هامون کیش 98
41 گسترش تجارت هامون 98
42 تولیدی لوله های دوجداره قدر 98
43 سلسله آب حیات کرمان 98
44 احداث و خودکفایی صنایع 98
45 پروژه پترواوافین فن آوران 98
46 صنایع کاغذ بسته بندی بیستون تامین 98
47 شیمیایی فرآورد قشم 98