سرمایه گذاری صبا تأمبن

نام محصول واحد نام شرکت نام هلدینگ اطلاعات تماس صنعت تولید واقعی سال سهم از تولید واقعی کشور - درصد
ارائه خدمات کارگزاری و معاملات اوراق بهادار شرکت کارگزاری صباتامین سرمایه گذاری صبا تأمبن
آدرس دفتر مرکزی  ميدان آرژانتين، خيابان شهید احمدقصیر (بخارست)، خيابان ششم، پلاک 34
0 0
سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری هامون شمال سرمایه گذاری صبا تأمبن
آدرس دفتر مرکزی  تهران، سعادت آباد، خیابان علامه طباطبائي جنوبی، خیابان حق طلب غربی(26 غربي)
0 0
صدور انواع بیمه نامه شرکت بیمه تامین آینده سرمایه گذاری صبا تأمبن
آدرس دفتر مرکزی  تهران ،میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان احمدیان،پلاک 16 - طبقه سوم
0 0
بانک سرمایه گذاری صبا تأمبن
آدرس دفتر مرکزی  تهران ،میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان احمدیان،پلاک 16 - طبقه سوم
0 0
نام شرکت بورسی / غیر بورسی مدیریتی / غیرمدیریتی اطلاعات تماس
 شرکت سرمایه گذاری هامون شمال غیربورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی  تهران، سعادت آباد، خیابان علامه طباطبائي جنوبی، خیابان حق طلب غربی(26 غربي)
 شرکت کارگزاری صباتامین غیربورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی  ميدان آرژانتين، خيابان شهید احمدقصیر (بخارست)، خيابان ششم، پلاک 34
 شرکت کارگزاری باهنر غیربورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی  میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان شهید احمدیان (پانزدهم)، پلاک
 شرکت خدمات مدیریت صباتامین (OTC) غیربورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی  تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان شهید احمد قصیر ، خیابان شهید احمدیان (پانزد
 شرکت بیمه تامین آینده غیربورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی  تهران ،میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان احمدیان،پلاک 16 - طبقه سوم

پروژه ها

پروژه های مورد اهمیت این گروه سرمایه گذاری در این قسمت به طور برگذیده نمایش داده میشود