خدمات ارتباطی رایتل

نام محصول واحد نام شرکت صنعت تولید واقعی سال سهم از تولید واقعی کشور - درصد
سیم کارت خدمات ارتباطی رایتل 0 0
مودم خدمات ارتباطی رایتل 0 0
خدمات اینترنت خدمات ارتباطی رایتل 0 0
نام شرکت بورسی / غیر بورسی مدیریتی / غیرمدیریتی اطلاعات تماس
 شرکت گسترش ارتباطات رهام داتک غیربورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی سهروردی شمالی، خیابان ابن یمین، شماره ۱۴، رهام داتک
  • تلفن ۸۱۶۸۱
  • فکس ۸۸۵۱۲۶۵۰
  • کدپستی ۱۵۵۶۸۳۵۳۱۱
  • وب سایت www.datak.ir
  • پست الکترونیک -
 شرکت اطلاع‌رسان داتک غیربورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی سهروردی شمالی، خیابان ابن یمین، شماره ۱۴، رهام داتک
  • تلفن ۸۱۶۸۱
  • فکس ۸۸۵۱۲۶۵۰
  • کدپستی ۱۵۵۶۸۳۵۳۱۱
  • وب سایت www.datak.ir
  • پست الکترونیک -
 گروه شرکت‌های فن آوا بورسی غیرمدیریتی

پروژه ها

پروژه های مورد اهمیت این گروه سرمایه گذاری در این قسمت به طور برگذیده نمایش داده میشود