سرمایه گذاری صنایع عمومی تأمین

نام محصول واحد نام شرکت صنعت تولید واقعی سال سهم از تولید واقعی کشور - درصد
شیر کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
محصولات دامی کشت و دامداری فکا
نام شرکت بورسی / غیر بورسی مدیریتی / غیرمدیریتی اطلاعات تماس
 کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان بورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی -
  • تلفن -
  • فکس -
  • کدپستی -
  • وب سایت -
  • پست الکترونیک -
 کشت و دامداری فکا بورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی -
  • تلفن -
  • فکس -
  • کدپستی -
  • وب سایت -
  • پست الکترونیک -
 کشاورزی و دامپروری ملارد شیر غیربورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی کرج – جاده قدیم هشتگرد– سه راه سهیلیه – بعد از شهرک زعفرانیه – نرسیده به شه

پروژه ها

پروژه های مورد اهمیت این گروه سرمایه گذاری در این قسمت به طور برگذیده نمایش داده میشود