سرمایه گذاری صنایع عمومی تأمین

نام محصول واحد نام شرکت صنعت تولید واقعی سال سهم از تولید واقعی کشور - درصد
تلویزیون LED و قطعات وابسته کارخانجات پارس الکتریک
یخچال کارخانجات لوازم خانگی پارس
فریزر کارخانجات لوازم خانگی پارس
جاروبرقی کارخانجات لوازم خانگی پارس
کولر کارخانجات لوازم خانگی پارس
لباسشویی کارخانجات لوازم خانگی پارس
انواع نخ الیاف
نام شرکت بورسی / غیر بورسی مدیریتی / غیرمدیریتی اطلاعات تماس
 کارخانجات پارس الکتریک بورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج، پلاک 122
 کارخانجات لوازم خانگی پارس بورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی تهران، خیابان طالقانی، بین خیابان ایرانشهر و خیابان شهید موسوی، شماره 181
 WTD-Shasta غیربورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی تهران، خیابان سمیه تقاطع خیابان فرصت (شهید موسوی) پلاک 68 ساختمان سعید طبقه
 • تلفن 02188839980
 • فکس 03136540030
 • کدپستی 1581674348
 • وب سایت -
 • پست الکترونیک s.wtdshasta@gmail.com
 کارتن البرز غیربورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی -
 • تلفن -
 • فکس -
 • کدپستی -
 • وب سایت -
 • پست الکترونیک -
 عالم آرا غیربورسی غیرمدیریتی
آدرس دفتر مرکزی -
 • تلفن -
 • فکس -
 • کدپستی -
 • وب سایت -
 • پست الکترونیک -
 الکترونیک سیرجان غیربورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی -
 • تلفن -
 • فکس -
 • کدپستی -
 • وب سایت -
 • پست الکترونیک -
 الیاف غیربورسی غیرمدیریتی
آدرس دفتر مرکزی -
 • تلفن -
 • فکس -
 • کدپستی -
 • وب سایت -
 • پست الکترونیک -

پروژه ها

پروژه های مورد اهمیت این گروه سرمایه گذاری در این قسمت به طور برگذیده نمایش داده میشود