سرمایه گذاری صبا تأمبن

درباره گروه

با کلیک بر روی این بخش شما میتوانید با مختصر اطلاعاتی درباره گروه ارتباط داشته باشید.

چشم انداز و ارزش های محوری

با کلیک بر روی این بخش شما میتوانید با مختصر اطلاعاتی درباره گروه ارتباط داشته باشید.

اعضای هیات مدیره

با کلیک بر روی این بخش شما میتوانید با مختصر اطلاعاتی درباره گروه ارتباط داشته باشید.

سهامداران

87.98

شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی

12.02

سایر سهامداران حقیقی و حقوقی

صنعت ها

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط

واسطه‌گری‌های مالی و پولی

بیمه و بازنشستگی

بانکها و موسسات اعتباری

ارائه خدمات کارگزاری و معاملات اوراق بهادار
0%
سرمایه گذاری
0%
صدور انواع بیمه نامه
0%
بانک
0%

محصول

ارائه خدمات کارگزاری و معاملات اوراق بهادار، ارائه خدمات کارگزاری بورس کالا و انرژی، ارائه خدمات کارگزاری بیمه (شامل صدور اتباع بیمه نامه های زندگی و غیر زندگی)، ارائه خدمات مدیریت دارایی، ارائه خدمات بازاریابی به آماده سازی، عرضه واگذاری شرکتهای بورسی و غیربورسی مجموعه شستا

آدرس دفتر مرکزی تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان شهید احمد قصیر ، خیابان شهید احمدیان (پانزدهم) ، شماره 14