سرمایه گذاری سیمان تأمین

درباره گروه

با کلیک بر روی این بخش شما میتوانید با مختصر اطلاعاتی درباره گروه ارتباط داشته باشید.

چشم انداز و ارزش های محوری

با کلیک بر روی این بخش شما میتوانید با مختصر اطلاعاتی درباره گروه ارتباط داشته باشید.

اعضای هیات مدیره

با کلیک بر روی این بخش شما میتوانید با مختصر اطلاعاتی درباره گروه ارتباط داشته باشید.

سهامداران

99.9

شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی

0.01

شرکت سرمایه‌گذاری داروئی تأمین

0.01

شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین

0.01

شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین

0.01

شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

صنعت ها

محصولات فلزی

سیمان و گچ

حمل و نقل

عمران

اسکلت فلزی
0%
انواع سیمان
0%
خدمات حمل و نقل
0%
خدمات ساخت و ساز
0%

محصول

شرکت سرمایه‌گذاری سیمان‌ تأمین یک بنگاه اقتصادی است که با مشارکت درسهام شرکت‌های سیمانی و غیرسیمانی، عمرانی و حمل و نقلی و صنایع مرتبط ساختمانی، ساخت و سازهای فولادی، ساخت درب و پنجره آلومینیومی، درآمد خود را از طریق سهم سود از شرکت‌های سرمایه‌پذیر تامین می‌کند. سیمان و محصولات وابسته در صنعت سیمان عمده ترین تولیدات این شرکت و خدمات عمرانی ، ساختمانی و ترابری از دیگر فعالیت های مهم این مجموعه است .

آدرس دفتر مرکزی آدرس: تهران، خیابان گاندی، کوچه سوم، پلاک 14