کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

درباره گروه

با کلیک بر روی این بخش شما میتوانید با مختصر اطلاعاتی درباره گروه ارتباط داشته باشید.

چشم انداز و ارزش های محوری

با کلیک بر روی این بخش شما میتوانید با مختصر اطلاعاتی درباره گروه ارتباط داشته باشید.

اعضای هیات مدیره

با کلیک بر روی این بخش شما میتوانید با مختصر اطلاعاتی درباره گروه ارتباط داشته باشید.

سهامداران

24.64

شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي

25.53

صندوق بازنشستگي كشوري

24

شركتهاي سرمايه گذاري استاني

17

شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران

8.83

سایر سهامداران حقیقی و حقوقی

صنعت ها

حمل و نقل آبی

حمل و نقل کانتينري با شناورهاي کانتينر‌بر
0%

محصول

حمل و نقل کانتينري با شناورهاي کانتينربر ، حمل و نقل فله و کالايعمومي با کشتيهاي فلهبر ( فلهبر صنعتي، شيميايي، غذايي) ، مديريت کشتي ، خدمات نمايندگي ، ترمينالداري و عمليات بندري ، تعميرات سفري و ادواري کشتيها ، سوخترساني ، تأمين ملزومات مصرفي کشتيها، تأمين نيروي انساني دريانورد

آدرس دفتر مرکزی چهار راه فرمانیه برج آسمان