سرمایه گذاری صبا تأمبن

نام محصول واحد نام شرکت صنعت تولید واقعی سال سهم از تولید واقعی کشور - درصد
ذغال سنگ زغال سنگ پروده طبس
خدمات معدنی توسعه معادن پارس تأمین
نام شرکت بورسی / غیر بورسی مدیریتی / غیرمدیریتی اطلاعات تماس
 زغال سنگ پروده طبس غیر بورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی زاهدان- بلوار معلم بعد از تقاطع بزرگمهر مجتمع ملکی ط 5 واحد 14
  • تلفن 05433434398
  • فکس 05433434397
  • کدپستی 9816847455
  • وب سایت -
  • پست الکترونیک Parstara92@gmail.com

پروژه ها

پروژه های مورد اهمیت این گروه سرمایه گذاری در این قسمت به طور برگذیده نمایش داده میشود