سرمایه گذاری صبا تأمبن

نام محصول واحد نام شرکت صنعت تولید واقعی سال سهم از تولید واقعی کشور - درصد
سرمایه گذاری سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
خدمات فنی و مهندسی ماشین سازی پارس
نام شرکت بورسی / غیر بورسی مدیریتی / غیرمدیریتی اطلاعات تماس
 ماشین سازی پارس غیربورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی تهران – سه راه تهرانپارس – 800 متر بالاتر از ابتدای خیابان دماوند – نبش بلو
  • تلفن 021-77707063-7
  • فکس 021-66944440
  • کدپستی -
  • وب سایت www.mspco.ir
  • پست الکترونیک -
 تکین کو بورسی مدیریتی
 شاخص غیربورسی مدیریتی
 مهندسی و نصب فیرمکو پارس غیربورسی مدیریتی
 نگهداشت کاران غیربورسی مدیریتی
 حفاری شمال بورسی غیرمدیریتی
 پتروسینا غیربورسی مدیریتی

پروژه ها

پروژه های مورد اهمیت این گروه سرمایه گذاری در این قسمت به طور برگذیده نمایش داده میشود