سرمایه گذاری صبا تأمبن

نام محصول واحد نام شرکت صنعت تولید واقعی سال سهم از تولید واقعی کشور - درصد
فیبر فیبربابلسر
کاغذ تست لاینر صنایع چوب و کاغذ (چوکا)
خمیر کرافت حریر خوزستان
کرافت لاینر حریر خوزستان
کاغذ لاینر صنایع چوب و کاغذ (چوکا)
تیشو  محصولات کاغذی لطیف
 انواع ورق ام دی اف و پارکت فیبربابلسر
محصولات پی وی سی فومیزه فیبربابلسر
کارتن کارتن ایران
نام شرکت بورسی / غیر بورسی مدیریتی / غیرمدیریتی اطلاعات تماس
 هلدینگ سلولزی تامین غیربورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی تهران- خیابان میرداماد نفت شمالی نبش خیابان دوم پلاک 6
  • تلفن 021-22253011
  • فکس 021-22253006
  • کدپستی -
  • وب سایت www.abadan-petro.com
  • پست الکترونیک -
 فیبربابلسر غیربورسی غیرمدیریتی
 صنایع چوب و کاغذ (چوکا) غیربورسی مدیریتی
 چوب و کاغذ مازندران غیربورسی غیرمدیریتی
 محصولات کاغذی لطیف غیربورسی مدیریتی
 صنایع کاغذسازی کاوه غیربورسی مدیریتی
 چوب خزر کاسپین غیربورسی مدیریتی
 کارتن ایران بورسی مدیریتی
 حریر خوزستان غیربورسی مدیریتی

پروژه ها

پروژه های مورد اهمیت این گروه سرمایه گذاری در این قسمت به طور برگذیده نمایش داده میشود