سرمایه گذاری صبا تأمبن

نام محصول واحد نام شرکت صنعت تولید واقعی سال سهم از تولید واقعی کشور - درصد
ارائه خدمات کارگزاری و معاملات اوراق بهادار شرکت کارگزاری صباتامین
نام شرکت بورسی / غیر بورسی مدیریتی / غیرمدیریتی اطلاعات تماس
 شرکت کارگزاری صباتامین غیربورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی ميدان آرژانتين، خيابان شهید احمدقصیر (بخارست)، خيابان ششم، پلاک 34
 شرکت کارگزاری باهنر غیربورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان شهید احمدیان (پانزدهم)، پلاک
 شرکت خدمات مدیریت صباتامین (OTC) غیربورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان شهید احمد قصیر ، خیابان شهید احمدیان (پانزد

پروژه ها

پروژه های مورد اهمیت این گروه سرمایه گذاری در این قسمت به طور برگذیده نمایش داده میشود