سرمایه گذاری صبا تأمبن

نام محصول واحد نام شرکت صنعت تولید واقعی سال سهم از تولید واقعی کشور - درصد
سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری هامون شمال
نام شرکت بورسی / غیر بورسی مدیریتی / غیرمدیریتی اطلاعات تماس
 شرکت سرمایه گذاری هامون شمال غیربورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی تهران، سعادت آباد، خیابان علامه طباطبائي جنوبی، خیابان حق طلب غربی(26 غربي)

پروژه ها

پروژه های مورد اهمیت این گروه سرمایه گذاری در این قسمت به طور برگذیده نمایش داده میشود