سرمایه گذاری صدر تأمین

نام محصول واحد نام شرکت نام هلدینگ اطلاعات تماس صنعت تولید واقعی سال سهم از تولید واقعی کشور - درصد
انواع تیر آهن، شمش، میلگرد ذوب آهن ذوب آهن
آدرس دفتر مرکزی  اصفهان - انتهای اتوبان ذوب آهن - شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
انواع شمش، ورق مس مس باهنر کرمان مس باهنر کرمان
آدرس دفتر مرکزی  کرمان – کیلومتر ۱۲بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی( کرمان – باغین)
 • تلفن 034-۳۱۲۲۷۹۹۹ 
 • فکس -
 • کدپستی ۷۶۱۳۸۳۶۱۸۳
 • وب سایت www.csp.ir
 • پست الکترونیک info@csp.ir
نام شرکت بورسی / غیر بورسی مدیریتی / غیرمدیریتی اطلاعات تماس
 مس باهنر کرمان بورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی  کرمان – کیلومتر ۱۲بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی( کرمان – باغین)
 • تلفن 034-۳۱۲۲۷۹۹۹ 
 • فکس -
 • کدپستی ۷۶۱۳۸۳۶۱۸۳
 • وب سایت www.csp.ir
 • پست الکترونیک info@csp.ir
 ارج غیربورسی غیرمدیریتی
آدرس دفتر مرکزی  تهران، جاده مخصوص کرج، سه راه ارج
 • تلفن 021-48039
 • فکس -
 • کدپستی -
 • وب سایت www.arjco.com
 • پست الکترونیک -
 ذوب آهن بورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی  اصفهان - انتهای اتوبان ذوب آهن - شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

پروژه ها

پروژه های مورد اهمیت این گروه سرمایه گذاری در این قسمت به طور برگذیده نمایش داده میشود