سرمایه گذاری صنایع عمومی تأمین

نام محصول واحد نام شرکت نام هلدینگ اطلاعات تماس صنعت تولید واقعی سال سهم از تولید واقعی کشور - درصد
تلویزیون LED و قطعات وابسته کارخانجات پارس الکتریک کارخانجات پارس الکتریک
آدرس دفتر مرکزی  کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج، پلاک 122
یخچال کارخانجات لوازم خانگی پارس کارخانجات لوازم خانگی پارس
آدرس دفتر مرکزی  تهران، خیابان طالقانی، بین خیابان ایرانشهر و خیابان شهید موسوی، شماره 181
فریزر کارخانجات لوازم خانگی پارس کارخانجات لوازم خانگی پارس
آدرس دفتر مرکزی  تهران، خیابان طالقانی، بین خیابان ایرانشهر و خیابان شهید موسوی، شماره 181
جاروبرقی کارخانجات لوازم خانگی پارس کارخانجات لوازم خانگی پارس
آدرس دفتر مرکزی  تهران، خیابان طالقانی، بین خیابان ایرانشهر و خیابان شهید موسوی، شماره 181
کولر کارخانجات لوازم خانگی پارس کارخانجات لوازم خانگی پارس
آدرس دفتر مرکزی  تهران، خیابان طالقانی، بین خیابان ایرانشهر و خیابان شهید موسوی، شماره 181
لباسشویی کارخانجات لوازم خانگی پارس کارخانجات لوازم خانگی پارس
آدرس دفتر مرکزی  تهران، خیابان طالقانی، بین خیابان ایرانشهر و خیابان شهید موسوی، شماره 181
انواع نخ الیاف الیاف
آدرس دفتر مرکزی  -
 • تلفن -
 • فکس -
 • کدپستی -
 • وب سایت -
 • پست الکترونیک -
نام شرکت بورسی / غیر بورسی مدیریتی / غیرمدیریتی اطلاعات تماس
 کارخانجات پارس الکتریک بورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی  کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج، پلاک 122
 کارخانجات لوازم خانگی پارس بورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی  تهران، خیابان طالقانی، بین خیابان ایرانشهر و خیابان شهید موسوی، شماره 181
 WTD-Shasta غیربورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی  تهران، خیابان سمیه تقاطع خیابان فرصت (شهید موسوی) پلاک 68 ساختمان سعید طبقه
 • تلفن 021-88839980
 • فکس 021-36540030
 • کدپستی 1581674348
 • وب سایت -
 • پست الکترونیک s.wtdshasta@gmail.com
 کارتن البرز غیربورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی  تهران -خیابان طالقانی- بین ایرانشهر و فرصت - شماره 181
 • تلفن 021-88828722
 • فکس 021-88827831
 • کدپستی -
 • وب سایت -
 • پست الکترونیک -
 عالم آرا غیربورسی غیرمدیریتی
آدرس دفتر مرکزی  آذربایجان شرقی - مرند - کیلومتر 12 جاده مرند-تبریز - روبروی روستای پیام
 • تلفن 041-42399007
 • فکس 041-42399003
 • کدپستی -
 • وب سایت www.aaig.co.ir
 • پست الکترونیک -
 الکترونیک سیرجان غیربورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی  تهران -خیابان ولی عصر- خیابان اسفندیار- پلاک 12 - طبقه دوم
 • تلفن ۰۲۱-۸۸۶۵۶۸۷۵
 • فکس -
 • کدپستی -
 • وب سایت -
 • پست الکترونیک -
 الیاف غیربورسی غیرمدیریتی
آدرس دفتر مرکزی  -
 • تلفن -
 • فکس -
 • کدپستی -
 • وب سایت -
 • پست الکترونیک -

پروژه ها

پروژه های مورد اهمیت این گروه سرمایه گذاری در این قسمت به طور برگذیده نمایش داده میشود