سرمایه گذاری دارویی تأمین

نام محصول واحد نام شرکت نام هلدینگ اطلاعات تماس صنعت تولید واقعی سال سهم از تولید واقعی کشور - درصد
تجهیزات پزشکی اوزان اوزان
آدرس دفتر مرکزی  تهران ، خیابان استاد نجات اللهی پلاک 277
  • تلفن 021-88804690-5
  • فکس 021-88804696
  • کدپستی 1598781168
  • وب سایت www.owzan.com
  • پست الکترونیک info@owzan.com
نام شرکت بورسی / غیر بورسی مدیریتی / غیرمدیریتی اطلاعات تماس
 اوزان غیربورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی  تهران ، خیابان استاد نجات اللهی پلاک 277
  • تلفن 021-88804690-5
  • فکس 021-88804696
  • کدپستی 1598781168
  • وب سایت www.owzan.com
  • پست الکترونیک info@owzan.com

پروژه ها

پروژه های مورد اهمیت این گروه سرمایه گذاری در این قسمت به طور برگذیده نمایش داده میشود