کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

نام محصول واحد نام شرکت نام هلدینگ اطلاعات تماس صنعت تولید واقعی سال سهم از تولید واقعی کشور - درصد
حمل و نقل کانتينري با شناورهاي کانتينر‌بر کشتیرانی سفیران پیام دریا کشتیرانی سفیران پیام دریا
آدرس دفتر مرکزی  -
 • تلفن -
 • فکس -
 • کدپستی -
 • وب سایت -
 • پست الکترونیک -
حمل و نقل فله و کالاي‌عمومي با کشتي‌هاي فله‌بر ( فله‌بر صنعتي، شيميايي، غذا کشتیرانی دریای خزر منطقه آزاد انزلی کشتیرانی دریای خزر منطقه آزاد انزلی
آدرس دفتر مرکزی  انزلی - منطقه آزاد تجاری - خیابان شهید مصطفی خمینی - کشتیرانی دریای خزر منطقه آزاد انزلی
مديريت کشتي مدیریت کشتی راهبران امید دریا مدیریت کشتی راهبران امید دریا
آدرس دفتر مرکزی  تهران - قائم مقام فراهانی - کوچه شبنم - پلاک 5
ترمينال‌داري و عمليات بندري کشتیرانی حافظ دریای آریا کشتیرانی حافظ دریای آریا
آدرس دفتر مرکزی  -
 • تلفن -
 • فکس -
 • کدپستی -
 • وب سایت www.hdasco.com
 • پست الکترونیک -
تعميرات سفري و ادواري کشتي‌ها خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم
آدرس دفتر مرکزی  -
 • تلفن -
 • فکس -
 • کدپستی -
 • وب سایت -
 • پست الکترونیک -
سوخت‌رساني کشتیرانی جنوب خط ایران کشتیرانی جنوب خط ایران
آدرس دفتر مرکزی  -
 • تلفن -
 • فکس -
 • کدپستی -
 • وب سایت -
 • پست الکترونیک -
تأمين ملزومات مصرفي کشتي‌ها شرکت خیبر شرکت خیبر
آدرس دفتر مرکزی  -
 • تلفن -
 • فکس -
 • کدپستی -
 • وب سایت -
 • پست الکترونیک -
تأمين نيروي انساني دريانورد موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
آدرس دفتر مرکزی  تهران- شیان، میدان شهید طجرلو، خیابان شهید طجرلو شرقی، شماره 63
 • تلفن 021-22932509
 • فکس 021-22931802 
 • کدپستی 1678695181
 • وب سایت www.irmti.ir
 • پست الکترونیک info@irmti.ir
نام شرکت بورسی / غیر بورسی مدیریتی / غیرمدیریتی اطلاعات تماس
 کشتیرانی سفیران پیام دریا غیربورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی  -
 • تلفن -
 • فکس -
 • کدپستی -
 • وب سایت -
 • پست الکترونیک -
 مدیریت کشتی راهبران امید دریا غیربورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی  تهران - قائم مقام فراهانی - کوچه شبنم - پلاک 5
 کشتیرانی حافظ دریای آریا غیربورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی  -
 • تلفن -
 • فکس -
 • کدپستی -
 • وب سایت www.hdasco.com
 • پست الکترونیک -
 کشتیرانی دریای خزر منطقه آزاد انزلی غیربورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی  انزلی - منطقه آزاد تجاری - خیابان شهید مصطفی خمینی - کشتیرانی دریای خزر منطقه آزاد انزلی
 خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم غیربورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی  -
 • تلفن -
 • فکس -
 • کدپستی -
 • وب سایت -
 • پست الکترونیک -
 کشتیرانی والفجر غیربورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی  تهران خیابان قائم مقام فراهانی نبش کوچه شبنم شماره 101
 سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران غیربورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی  -
 • تلفن -
 • فکس -
 • کدپستی -
 • وب سایت -
 • پست الکترونیک -
 تعمیرات کشتی پرشیا هرمز غیربورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی  بندرعباس، 37 کیلومتری غرب بندرعباس، مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران
 • تلفن 076-32571194
 • فکس 076-32571204
 • کدپستی 791453859
 • وب سایت www.persiahormoz.com
 • پست الکترونیک -
 خدمات رفاهی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران غیربورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی  تهران - شیان - مجتمع رفاهی کشتیرانی
 موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران غیربورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی  تهران- شیان، میدان شهید طجرلو، خیابان شهید طجرلو شرقی، شماره 63
 • تلفن 021-22932509
 • فکس 021-22931802 
 • کدپستی 1678695181
 • وب سایت www.irmti.ir
 • پست الکترونیک info@irmti.ir
 کشتیرانی جنوب خط ایران غیربورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی  -
 • تلفن -
 • فکس -
 • کدپستی -
 • وب سایت -
 • پست الکترونیک -
 حمل و نقل ترکیبی جمهوری اسلامی ایران غیربورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی  تهران ، خيابان كريم‌خان، ابتدای خيابان ایرانشهر، شماره 237
 کشتیرانی ایران و هند غیربورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی  -
 • تلفن -
 • فکس -
 • کدپستی -
 • وب سایت -
 • پست الکترونیک -
 شرکت خیبر غیربورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی  -
 • تلفن -
 • فکس -
 • کدپستی -
 • وب سایت -
 • پست الکترونیک -
 خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاد دریا غیربورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی  تهران - خیابان قائم مقام فراهانی -پایین تر از مطهری - نبش کوچه شبنم - پلاک 101
 • تلفن 021-84209000 
 • فکس 021-88845067 
 • کدپستی -
 • وب سایت www.hdsac.net
 • پست الکترونیک -

پروژه ها

پروژه های مورد اهمیت این گروه سرمایه گذاری در این قسمت به طور برگذیده نمایش داده میشود