سرمایه گذاری توسعه انرژی تأمین

نام محصول واحد نام شرکت نام هلدینگ اطلاعات تماس صنعت تولید واقعی سال سهم از تولید واقعی کشور - درصد
تولید برق از طریق نیروگاه های حرارتی افق تامین انرژی پارس افق تامین انرژی پارس
آدرس دفتر مرکزی  تهران شهرک قدس - بلوار دریا- نبش خوردین - مجتمع اداری رویال -–طبقه 7 - واحد 5
 • تلفن 021-88567847
 • فکس 021-88699256
 • کدپستی 1997958156
 • وب سایت www.otepco.com
 • پست الکترونیک -
تولید برق از طریق نیروگاه های انرژی تجدید پذیر افق تامین انرژی سبز افق تامین انرژی سبز
آدرس دفتر مرکزی  -
 • تلفن -
 • فکس -
 • کدپستی -
 • وب سایت -
 • پست الکترونیک -
ساخت و خرید نیروگاه مدیریت تولید برق طوس مدیریت تولید برق طوس
آدرس دفتر مرکزی  مشهد - کیلومتر ۱۲ جاده قوچان
 • تلفن 051-35421818 
 • فکس 051-35421800 
 • کدپستی ۹۱۸۵۱۷۳۶۵۴
 • وب سایت www.tpgm.ir
 • پست الکترونیک info@tpgm.ir
نام شرکت بورسی / غیر بورسی مدیریتی / غیرمدیریتی اطلاعات تماس
 افق تامین انرژی پارس غیربورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی  تهران شهرک قدس - بلوار دریا- نبش خوردین - مجتمع اداری رویال -–طبقه 7 - واحد 5
 • تلفن 021-88567847
 • فکس 021-88699256
 • کدپستی 1997958156
 • وب سایت www.otepco.com
 • پست الکترونیک -
 افق تامین انرژی توس غیربورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی  خراسان رضوی، کیلومتر 16 جاده مشهد به قوچان، نیروگاه حرارتی توس، شرکت افق تأمین انرژی توس
 • تلفن 051-35421916
 • فکس 021-88581653
 • کدپستی -
 • وب سایت www.otet.ir
 • پست الکترونیک -
 افق تامین انرژی سبز غیربورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی  -
 • تلفن -
 • فکس -
 • کدپستی -
 • وب سایت -
 • پست الکترونیک -
 تامین انرژی سبز کویر غیربورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی  -
 • تلفن -
 • فکس -
 • کدپستی -
 • وب سایت -
 • پست الکترونیک -
 مدیریت تولید برق طوس غیربورسی غیرمدیریتی
آدرس دفتر مرکزی  مشهد - کیلومتر ۱۲ جاده قوچان
 • تلفن 051-35421818 
 • فکس 051-35421800 
 • کدپستی ۹۱۸۵۱۷۳۶۵۴
 • وب سایت www.tpgm.ir
 • پست الکترونیک info@tpgm.ir

پروژه ها

پروژه های مورد اهمیت این گروه سرمایه گذاری در این قسمت به طور برگذیده نمایش داده میشود