با محوریت سیمان تامین انجام می‌شود؛

برقراری ارتباط موثرمیان شرکت‌های ترابری و سیمانی شستا

یک‌شنبه 28 مهر 1398

به زودی با پایلوت ۴ نقطه در کشور، سیستم حمل و نقلی ایجاد خواهد شد تا کامیون‌های ما در دو سمت تردد بار داشته و سودآوری بخش‌های حمل ونقل و سیمانی این هلدینگ را تامین کنند.

 با برقراری جلسه مشترک میان مدیران عامل ۱۷ شرکت سیمانی تابعه در هلدینگ سیمان تامین و شرکت حمل و نقل آبادان، به زودی ارتباط کاری تازه‌ای ایجاد خواهد شد.

به گزارش روابط‌عمومی شستا، رضا جمارانیان مدیرعامل سیمان تامین با بیان این خبر گفت: طرح‌های مشترکی بر اساس نیاز احصا شده در شرکت‌های تولید کننده سیمان برای حمل‌ونقل بار آماده شده تا نیاز این شرکت‌ها رفع شود.

وی ادامه داد: شرکت حمل‌ونقل آبادان از شرکت‌های تابعه این هلدینگ است که می‌تواند در قالب این طرح‌های هم‌افزا علاوه بر درآمد زایی جدید به کمک سود آوری شرکت‌های تابعه سیمانی ما هم بیاید.

او تاکید کرد: به زودی با پایلوت کردن ۴ نقطه در کشور، سیستم حمل و نقلی ایجاد خواهد شد تا کامیون‌های ما در دو سمت تردد خود بار داشته و سودآوری بخش‌های حمل ونقل و سیمانی این هلدینگ را تامین کنند.

اخبار مرتبط

  • نمایش فهرست