دستاورد صدر تامین در 9 ماهه اول سال

رشد 129 درصدی سود خالص تجمیعی

یک‌شنبه 13 بهمن 1398

شرکت سرمایه گذاری صدر تامین در 9 ماه اول سال به شود تجمیعی 698 میلیارد تومانی دست یافت که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 129 درصدی داشت.

 به گزارش شستا رسانه شرکت سرمایه گذاری صدر تامین در 9 ماه اول سال به شود تجمیعی 698 میلیارد تومانی دست یافت که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 129 درصدی داشت.

 براساس این گزارش سود ناخالص، سود عملیاتی و درآمدهای عملیاتی این شرکت نسبت به مدت مشابه قبل به ترتیب رشد های 101 درصد، 122 درصد و 242 درصد بوده است.

این شرکت با رشد 125 درصدی ارزش روز پرتفوی بورس هلدینگ ارزش خود را از 5200 میلیارد تومان به 11.700 میلیارد تومان در پایان 9 ماهه 1398 رسانده است.

از اقدامات شرکت می توان به برنامه ریزی و سازماندهی ساختار شتابدهنده در هلدینگ با هدف نوآوری، تکمیل زنجیره کسب و کار و بومی سازی اشاره کرد.

اخبار مرتبط

  • نمایش فهرست