شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین (سهامی عام) درج شد

چهارشنبه 4 تیر 1399

شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین با نماد "سیتا" در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد.

به گزارش شستا رسانه ، با توجه به موافقت هیئت ‌پذیرش اوراق بهادار در جلسه مورخ 13 / 02 / 1399 با پذیرش سهام شرکت سرمایه­ گذاری سیمان تأمین (سهامی عام) در بورس اوراق بهادار تهران و با عنایت به احراز موارد تعیین‌ شده در مصوبه‌‌ مزبور از سوی آن شرکت، از تاریخ 04 / 04 / 1399 شرکت سرمایه ­گذاری سیمان تأمین به‌عنوان پانصد و چهل و یکمین شرکت پذیرفته‌شده در ﺑﺨﺶ "سیمان، آهک و گچ"، گروه و طبقه " تولید سیمان، آهک و گچ " با کد صنعت «5394» و نماد " سیتا، CITA" در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج می‌گردد.

اخبار مرتبط

  • نمایش فهرست